School license registration

 

Submit the form below and click the 'Register' button.
After registration you'll receive a confirmation e-mail.
*: mandatory

*: mandatory
 
Note 1: the contact person named here will be authorised as the school’s coordinator, who can register students and teachers. The coordinator will receive a welcome e-mail and can start immediately.

Note 2: the school license is valid for 12 months.
 
model Desktop PC
model Laptop
model Ultraslim
 
   Tips for a safe password


Aanvullende voorwaarden.
De voorwaarden voor een schoollicentie zijn beperkt en helder:
 • Er wordt afgerekend op basis van het geschat aantal leerlingen dat in het jaar zal starten met de cursus. Op basis van dit aantal ontvangt de school de factuur met een betaaltermijn van 14 dagen.
 • Voor het einde van het schooljaar vindt er een finale afrekening plaats op basis van het werkelijke aantal leerlingen. Dat kan een teruggave of extra betaling zijn.
 • De cursusprijs is onafhankelijk van het aantal leerlingen per school.
 • De licentieovereenkomst is per schooljaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd.
 • Er is geen opzegtermijn.
 • Voor scholen gelden de volgende prijzen (onder voorbehoud wijzigingen):
  • schoollicentie incl. docentenhandleiding € 95,20 per schooljaar per school
  • typecursus + examen € 23,80 per leerling
 • De prijzen zullen jaarlijks met ingang van het nieuwe schooljaar geïndexeerd worden met het CBS inflatiecijfer van het voorgaande kalenderjaar.